LadingverzekeringLadingverzekeringLadingverzekeringLadingverzekeringLadingverzekeringLadingverzekeringLadingverzekeringLadingverzekering
Ladingverzekering Ladingverzekering

Ladingverzekering

Verzekeren is een essentieel onderdeel van elke verhuizing of vrachtbezorging. Een verzekering zorgt ervoor dat u, in geval van een ernstig probleem een deel of de gehele waarde van de goederen die werden vervoerd vergoed zult krijgen. Hoewel geen enkel geldbedrag een familie-erfstuk van uw voorouders kan vervangen, is het raadzaam om uw verhuizing te verzekeren. Of het nu om een natuurramp gaat of een ongeluk, alles kan schade veroorzaken aan uw kostbare bezittingen.

Voor verhuizing van inboedel is het raadzaam om ook als u beschikt over een inboedelverzekering te kiezen voor een verhuisverzekering. Uw inboedelverzekering biedt alleen dekking voor uw eigendommen binnenshuis, niet tijdens een verhuizing. Bij sommige verzekeringen kunt u zelfs kiezen welke eigendommen u precies wilt verzekeren.

Zowel tijdens het lokal vrachtvervoer alsook bij zee- of luchtexpeditie, heeft de expediteur geen directe controle over de goederen. Ook als de inhoud zich in ons magazijn bevindt is of in dat van een van onze vele internationale verwerkingsagenten worden de goederen slechts voor beperkte tijd gedekt door de magazijnverzekering. Verzeker uw goederen altijd tegen de vervangingswaarde in het land van bestemming.

Onze vrachtverzekeringen en schadepreventieoplossingen beschermen uw goederen tijdens het vervoer. Vrachtverzekering dekt verlies en/of beschadiging tijdens het vervoer van goederen tussen twee punten. De dekking van het transport kan gelden op zee, in de lucht of op land. De voorwaarden kunnen worden afgestemd op de individuele behoeften van de verlader. Dekking kan worden verstrekt voor alle risico's of voor specifiek geselecteerde risico's.